uutiset

Uusi kuluttajaturvallisuulaki tuli voimaan 1.1.2012

02.01.2012
 Laki kulutustuotteiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) on uudistettu ja uusi kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)  tuli voimaan 1.1.2012. Uusi laki ei muuta vanhan tuoteturvallisuuslainsäädännön yleisiä periaatteita, mutta kuluttajapalveluita tarjoavalle yrityksille on asetettu velvollisuus tehdä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Vaatimus koskee uusia alalle tulevia yrityksia. Jo toimivilla yrityksillä on yhä velvollisuus tehdä kirjallinen turvallisuussuunnitelma eli turvallisuusasiakirja. 
Lue lisää.
Uutisarkisto
07.01.2015
Miten laatia hyvä sopimus?
07.01.2015
MARAn valmistelemia ravintolatilausten yleisiä ehtoja ei oteta käyttöön
02.01.2012
Uusi kuluttajaturvallisuulaki tuli voimaan 1.1.2012